Na počátku nás bylo 29

V současné době je v naší třídě 26 žáků. Na konci 1. třídy nás opustili 2 kamarádi. Vždy je rádi uvidíme a doufáme, že se jim na nové škole líbí a daří se jim.

Náš kamarád Marek žije přechodně v USA. Myslíme na něho a věříme, že se brzy shledáme zase u nás ve třídě.

My rádi sportujeme (florbal, fotbal, basketbal, házená), tančíme, zpíváme, kreslíme a hrajeme na hudební nástroje, vaříme, tvoříme keramiku, provozujeme zálesáctví.  Navštěvujeme proto kroužky v naší škole i mimo ni. Společně se účasníme i školních akcí pro žáky naší školy i veřejnost.